STEP 92 Preload

Kopplingsschema STEP 92 Preload

  • Elslutblecket ska matas med fast stabiliserad likspänning, som aviker
    max + 15% / - 10% från märkspänningen.
  • STEP 92 Preload har inbyggd skyddsdiod.
  • Strömförbrukning per vridfall separat
  • Kopplingsschema med kolvindikering:

 

 

Artikel nr. Beskrivning
24 V DC + 15 % / - 10 %12 V DC + 1 5% / - 10 %
110 mAh / max 300 mA220 mAh / max 600 mA