STEP 29 Silent

Teknisk specification STEP 29 Silent

  • Spänning: 24 V DC 10 %, 7 W 100 % ED.
  • Vridfall i härdat stål, låshus och monteringsstolpe i rostfritt stål.
  • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
  • Brythållfasthet >12 kN (1200 kg).
  • Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 kg)
  • Knackskyddad.
  • Mikrobrytare enpoligt växlande max. 30 V DC, 1 A.
  • Inbyggt transientskydd.
  • STEP 29 Silent tillverkas i material med smältpunkt över 850 grader och i funktion låst utan spänning för att klara brandkrav.