STEP 18 Secure

Brandgodkänd i E/EI60

För användning i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI60

Godkänd för inbrottskyddande dörrar

Efter provning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är STEP 18 godkänd för låsning av dörrar i RC3(krav för dörr i skyddsklass 2) och RC4(krav för dörr i skyddsklass 3) enl. SS-EN 1627. Kontakta oss för mer information

Regelelslutbleck för säkerhet och utrymning

STEP 18 Secure™ger en unik kombination av slitstyrka, inbrottsskydd och driftsäkerhet. Regelelslutblecket har ett brett användningsområde där många dörrfunktioner fås genom kombination med mekaniskt dörrlås. Regelelslutblecket tål högfrekvent öppnande.

Hög säkerhet

STEP 18 Secure™ ger en hög intrångssäkerhet genom hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Den fulla brytstyrkan uppnås i både rättvänd- (låst utan ström) och omvänd (låst med ström) funktion.

Funktion

Elslutblecket låser kring dörrlåsets hakregel. Låsning och upplåsning sker med distinkt snabbhet.

Unik listtrycksteknik för både rättvänd- och omvänd funktion ger fördel vid:

Tätningslister och tryckskillnader - listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket

Utrymningsdörr - listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan låsa upp dörren, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar

Dörrautomatik - listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna

Låset kan styras av de flesta  förekommande styrsystem på marknaden till exempel passersystem, kodlås och kopplingsur.
Regelelslutblecket levereras antingen i rättvänd funktion (låser då spänningen bryts) eller omvänd funktion (öppnar då spänningen bryts).
Dörren kan alltid manövreras med cylinder.


image

Referens

"STEP-låsen ger oss hög driftsäkerhet, ett måste för sjukhus- dörrar med hög öppningsfrekvens!"
- Peter Lundgren, tekniker passersystem på landstingsservice fastighetsdrift kalmar