STEP 90 Preload

Teknisk specifikation

• Mikrobrytare enpoligt växlande, Max. 30V Dc, 1A
• Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt)
• Brythållfasthet 9kN(≈900kg)
• Garanterar öppning trots listtryck(400N,≈40kg) i rättvänd och omvänd funktion
• Knacksäkrad
• Vändbar för att passa höger och vänsterdörrar
• För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass
E120/EI120