STEP 30 Preload

Kopplingsschema STEP 30 Preload

  • Elslutblecket ska matas med likspänning, som avviker max ± 10% från märkspänningen.
  • STEP 30 Preload har inbyggd skyddsdiod.
  • Nedan ser du kopplingsschema med kolvindikering och kopplingsschema utan kolvindikering.