STEP 60 Silent

Teknisk specifikation STEP 60 Silent

 • Mikrobrytare enpoligt växlande
  Max. 30 VDC, 1 A
 • Inbyggt transientskydd
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
 • Brythållfasthet 16 kN (1600 kg)
 • Garanterar öppning trots listtryck på 1000N(≈100kg) i rättvänd och omvänd funktion
 • Knacksäkrad
 • Brandklass: CE-märkt för brandklass upp till E120/EI120 enl. SS-EN 14846:2008
 • Hög klassning för  korrosionsskydd och temperaturer : Grade M(very high resistance) enl. SS-EN 14846:2008
 • Slitstyrka: Grade X enl. SS-EN 14846:2008

 

 

Artikel nr. Beskrivning
ST600Rättvänd funktion 24V Dc - Anpassad för Connect och Modul fallås
ST600-12Rättvänd funktion 12V Dc - Anpassad för Connect och Modul fallås
ST601Omvänd funktion 24V Dc - Anpassad för Connect och Modul fallås
ST601-12Omvänd funktion 12V Dc - Anpassad för Connect och Modul fallås