STEP 90 Release

Teknisk specifikation STEP 90 Release

• Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
• Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
• Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
• Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
• Omvänd funktion anpassad till krav enl. SS-EN 13637
• Mikrobrytare enpoligt växlande, Max. 30V Dc, 1A
• Skyddsdiod finns inbyggd
• Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt)
• Brythållfasthet 9kN (900kg)
• Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion
• Knacksäkrad
• Vändbar för att passa höger och vänsterdörrar
• Skruvhål för snedställda skruvar i elslutbleckets bakkant

Artikel nr. Beskrivning
24 VDC + 15% / - 10%12 VDC + 15% / - 10%
110 mAh / max 300 mA220 mAh / max 600 mA