STEP 92 Release

Teknisk specifikation STEP 92 Release

• Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
• Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
• Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
• Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
• Anpassad till krav enl. SS-EN 13637
• Mikrobrytare enpoligt växlande, Max. 30V Dc, 1 A
• Skyddsdiod finns inbyggd
• Inbyggd indikering i båda vridfallen för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt)
• Brythållfasthet 9 kN (900kg)
• Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion
• Knacksäkrad
• Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar