STEP 98 Preload

Teknisk specifikation

• Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
• Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
• Suitability for use on fire/smoke doors: Grade F(E 120/EI 120) enligt SS-EN 14846
• Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
• Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846
• Mikrobrytare enpoligt växlande, Max. 30V Dc, 1A
• Skyddsdiod finns inbyggd
• Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt)
• Brythållfasthet 9kN (900kg)
• Garanterar öppning trots listtryck (400N,≈40kg) i rättvänd och omvänd funktion
• Knacksäkrad
• Vändbar för att passa höger och vänsterdörrar
• Klarar utlåsning av hakregel eller rak regel

måttskiss STEP 48