STEP 8

Teknisk specifikation STEP 8

  • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
  • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
  • Omvänd funktion anpassad till krav enligt SS-EN 13637
  • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A
  • Skyddsdiod finns inbyggd
  • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt)
  • Brythållfasthet 9 kN (900 kg)
  • Garanterar öppning trots listtryck på 1500 N (≈ 150 kg) i rättvänd- och omvänd funktion
  • Knacksäkrad
  • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar

 

Artikel nr. Beskrivning
ST880Rättvänd funktion 24V DC
ST880-12Rättvänd funktion 12V DC
ST881Omvänd funktion 24V DC
ST881-12Omvänd funktion 12V DC
ST890Rättvänd funktion 24V DC. Med vinkelkonsol
ST890-12Rättvänd funktion 12V DC. Med vinkelkonsol
ST891Omvänd funktion 24V DC. Med vinkelkonsol
ST891-12Omvänd funktion 12V DC. Med vinkelkonsol
ST860Vinkelkonsol med hus
ST861Vinkelkonsol för skjutdörr