STEP 8

Kopplingsschema

Elslutblecket ska matas med fast stabiliserad likspänning som avviker
max + 15 % / - 10 % från märkspänningen. STEP 8 har inbyggd skyddsdiod.

 

Med kolvkontakt
  • Spänning enligt specifikation: 24 V DC alternativt 12 V DC.
  • Indikering kolvkontakt: öppen/stängd dörr