STEP 15 Secure

Brandgodkänd i E/EI60

För användning i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI60

Regelelslutbleck för högsta säkerhet

Elslutbleck för extremt höga säkerhetskrav som banker, fängelser och försvarsanläggningar. STEP 15 Secure är dimensionerad för höga brytkrafter och kan med fördel användas på säkerhetsdörrar med många in- och utpasseringar.

Funktion

STEP 15 Secure har ett vridfall som innesluter dörrlåsets utlåsta regel eller hakregel. För högsta säkerhet ska dörrlåset förses med dubbelcylinder. Dörren öppnas normalt via ett passersystem men kan även öppnas med nyckel eller monterat vred. STEP 15 Secure kombinerar ett elslutblecks slitstyrka och snabbhet med säkerheten hos ett regellås.

Säkerhet

STEP 15 Secure låser normalt dörren direkt i stängningsmomentet genom att låsregeln innesluts i ett vridfall av härdat stål. Den extremt kraftiga konstuktionen gör STEP 15 Secure både slitstark och mycket motståndskraftig vid angrepp.

Vid behov av ytterligare förstärkning av infästningen finns speciella förstärkningsbehör att montera på insidan och utsidan av karmen. Förstärkningsbehören spänns samman med gängstänger och hylsmuttrar till ett starkt förband.