STEP 50

Kompakt ellås för industriportar

STEP 50 är ett högkvalitativt ellås för industriportar. De elektriskt låsta portarna styrs bekvämt och säkert via exempelvis ett passersystem.

Driftsäkerhet

Låset är speciellt utvecklat för den svåra miljö och tuffa behandling som ofta råder i samband med industriportar.
STEP 50 är konstruerad för att kunna öppnas även om porten pressas uppåt av exempelvis gummitätningen eller snö. Låset kan öppnas elektriskt eller med nyckel trots att porten pressas uppåt med en kraft av 5kN.

Säkerhet

STEP 50 står emot krafter på 10 000 N
STEP 50 använder ingen spänning vid låsningen, utan öppnas endast med spänning som kan brytas direkt då porten lämnar sitt stängda läge. Portens status låst/upplåst och öppen/stängd känns av med två mikrobrytare. Om STEP 50 kopplas till en larmanläggning larmar detta om porten tvångsöppnas.