STEP 48 Preload

Kopplingsschema STEP 48 Preload

  • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
  • Skyddsdiod finns inbyggd.
  • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).

 

Kopplingsschema för produkter utan kolvkontakt

Kopplingsschema för produkter med kolvkontakt