STEP 98 Preload

Kopplingsschema STEP 98 Preload

  • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
  • Skyddsdiod finns inbyggd.
  • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
  • Kopplingsschema för produkter utan kolvkontakt:

  • Kopplingsschema för produkter med kolvkontakt: