STEP 92 Release

Kopplingsschema STEP 92 Release

Strömförbrukning per vridfall separat, i rättvänd och omvänd funktion

  • 24 V DC + 15 % - 10 %.  110 mAh / max 300 mA
  • 12 V DC + 15 % - 10 %. 220 mAh / max 600 mA

 

Kopplingsschema med kolvindikering