STEP 15 Secure

Kopplingsschema STEP 15 Secure

  • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
  • Skyddsdiod finns inbyggd.
  • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
  • Kopplingsschema med kolvkontakt och spärrkontakt: