STEP 92 Preload

Teknisk specification

• Två separata inbyggda indikeringar för avkänning att dörren är stängd/öppen(kolv kontakt)
Mikrobrytare enpoligt växlande, Max. 30V Dc, 1A
• Brythållfasthet 9kN(≈900kg)
• Garanterar öppning trots listtryck(400N,≈40kg) i rättvänd och omvänd funktion
• Knacksäkrad
• Vändbar för att passa höger och vänsterdörrar