Elslutbleck

STEPs elslutbleck är indelade i fyra serier. I varje serie finns produkter med unika egenskaper anpassade för olika funktioner och situationer.

Samtliga produkter är rejäla konstruktioner utrustade med tekniska patent som skapar trygghet och höjer driftsäkerheten i alla typer av dörrmiljöer.

 

Preload serien
Release serien
Silent serien
Secure serien

Utanpåliggande lås

STEP utanpåliggande lås monteras snabbt direkt på karmen.

En perfekt lösning för dörrmiljöer där ett lås ska monteras i efterhand eller där du inte vill eller kan montera ett infällt lås, exempelvis på grund av utrymmesskäl, i dörrar där det förekommer asbest eller i dörrar med högt kulturvärde.

Automatiska kantreglar

STEP automatiska kantreglar för pardörrar är utrustade med vår patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan öppna, även om den utsätts för ett högt tryck.

Elektriska skåplås

STEP elektriska skåplås är tillverkade i rostfritt stål och passar många sorters skåp eller lådor.

Typiska användningsområden är butiksinredning eller medicinskåp som kräver högre säkerhet än andra skåplås.

Ellås för industriportar

STEP elektriska lås för industriportar är speciellt anpassade för att tåla den tuffa garage- eller industrimiljö de ofta befinner sig i.

Låset ger både små och stora anläggningar en bekväm hantering samtidigt som du får en fullständig kontroll över dina portar. Detta med en mycket hög säkerhet.

Brytskydd

STEP brytskydd försvårar för en tjuv att bryta sig in mellan dörren och karmen med sina verktyg.

Brytskydden finns i två storlekar och är tillverkade i rostfritt stål.