Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

STEP 18 Secure

Brandgodkänd i E/EI60

För användning i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI60

Godkänd för inbrottskyddande dörrar

Efter provning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är STEP 18 godkänd för låsning av dörrar i RC3(krav för dörr i skyddsklass 2) och RC4(krav för dörr i skyddsklass 3) enl. SS-EN 1627. Kontakta oss för mer information

STEP 18 Secure - ett hakregelelslutbleck för säkerhet och utrymning

STEP 18 Secure ger högsta intrångssäkerhet med en slitstark och snabb låsning och upplåsning. Godkänd för låsning av säkerhetsdörrar upp till RC4. Lämplig för installation i dörrar med ett högt antal in- och utpasseringar trots höga krav på intrångs­säkerhet. Brandgodkänd upp till E/EI 60.

Beprövad utrymning med nödhandtag eller utrymningsknapp

STEP 18 Secure kan kombineras med ett nödut­rymningslås enligt SS-EN 179 för att få en hög utrymningssäkerhet vid en brand eller annan utrymningssituation.

STEP 18 Secure kan också monteras i en utrymningsväg som öppnas med utrymnings­knapp. Den beprövade listtryckstekniken säkerställer att dörren kan öppnas även om den utsätts för högt tryck.

Högsta säkerhet för dörrar med många passager

Efter prövning hos RISE är STEP 18 Secure i RC-utförande godkänd för låsning av dörrar upp till RC4 (krav för dörr i skyddsklass 3) enligt SS-EN 1627. Läs mer i vår broschyr: Lösning för säkerhetsdörrar.

Med STEP 18 Secure får du högsta intrångssäkerhet i dörrar som ska kunna ­öppnas ofta och snabbt genom hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Den fulla brytstyrkan uppnås i både rättvänd och omvänd funktion.

Funktion

Elslutblecket låser kring dörrlåsets hakregel. Låsning och upplåsning sker med distinkt snabbhet.

Unik listtrycksteknik för både rättvänd- och omvänd funktion ger fördel vid:

  • Tätningslister och tryckskillnader - listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket
  • Utrymningsdörr - listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan låsa upp dörren, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar
  • Dörrautomatik - listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna

Låset kan styras av de flesta styrsystem på marknaden, till exempel passersystem, kodlås och kopplingsur. Dörren kan alltid manövreras med cylinder.


Artikel nr. Beskrivning
ST180-A 7MMRättvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST180-A 9MMRättvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och FAS 981
ST180-C 10MMRättvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST180-C 12MMRättvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST180-B 7MMRättvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST180-B 9MMRättvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och FAS 981
ST180-D 10MMRättvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST180-D 12MMRättvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST181-A 7MMOmvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST181-A 9MMOmvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och FAS 981
ST181-C 10MMOmvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST181-C 12MMOmvänd funktion 24 V DC- Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST181-B 7MMOmvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST181-B 9MMOmvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och FAS 981
ST181-D 10MMOmvänd funktion 24 V DC- Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST181-D 12MMOmvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
image

Referens

"STEP-låsen ger oss hög driftsäkerhet, ett måste för sjukhus- dörrar med hög öppningsfrekvens!"
- Peter Lundgren, tekniker passersystem på landstingsservice fastighetsdrift kalmar