Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

STEP 28E Secure

Brandgodkänd i E/EI60

För användning i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI60

STEP 28E Secure - regelelslutbleck för dörrar med dörrautomatik

STEP 28E Secure gör det möjligt att kombinera krav på säkerhet, brandkrav och utrymning med dörrautomatik eller drag­handtag. Brandgodkänd upp till E/EI 60.

Elslutblecket STEP 28E Secure används som ellåsning där dörrautomatik eller draghandtag ska kombineras med krav på hög säkerhet och/eller brandtillhållning. Låset används tillsammans med fallhakregellås eller fallregellås, en kombination som ger en hög intrångssäkerhet samtidigt som tryckesfallen alltid ger en dörrigenhållande funktion.

STEP 28E Secure har två separat styrbara elslutbleck. Det övre håller låsningen kring dörrlåsets utlåsta hakregel medan det undre håller dörren stängd på fallkolven.

Nödutrymningsfunktion och brandkrav i rättvänd och omvänd funktion

STEP 28E Secure kan monteras med nödutrymningslås enligt SS-EN 179 där brandkrav och utrymning ska kombineras med dörrautomatik. STEP 28E Secure tillåter även nödöppning via utrymningsknapp i brandcellsgräns.

Funktion i normalt läge

Låshuset i dörren är låst så att hakregeln och fallkolven hålls fast i STEP 28E Secure. Vid öppning av dörren friläggs båda elslutblecken i STEP 28E Secure elektriskt via en tryckknapp eller med kort/kod. Därefter kan dörrautomatiken eller draghandtaget användas. Om det önskas kan dörren alltid även öppnas med nyckel.

Nödutrymningsfunktion och brandkrav i både rättvänd funktion och omvänd funktion

Är låshuset i dörren är utrustad med ett godkänt utrymningsbehör enligt SS-EN 179 kan dörren öppnas från insidan vid brand eller annan fara. Efter utrymningen håller fallkolven dörren stängd i det undre elslutblecket. Inpassering från utsidan sker därefter med kort/kod och draghandtag/dörrautomatik. Montering av utvändigt trycke ger även möjlighet till återinrymning.

STEP 28E Secure i omvänd funktion tillåter också att utrymningsfuktionen styrs av en nödöppningsknapp varefter dörren kan öppnas från mekaniskt från den sida som har ett trycke.

Vridfallet för låsregeln låser då i omvänd funktion (upplåst utan spänning) och det undre vridfallet låser i rättvänd funktion (låst utan spänning). Vid brand eller annan fara kan brandlarmet som komplement frilägga dörren så att den endast är stängd på det undre vridfallet. Dörren behåller då sin brandtillhållning och öppnas mekaniskt via den sida som har ett trycke. Öppningsautomatik kan också aktiveras.

Passagekontroll även efter utrymning

Efter att dörren låsts upp med nyckel, utrymningsbehör, nödöppningknapp eller via brandlarm ger ett monterat tryckeshandtag återinrymingsmöjlighet, Ett draghandtag monterat på utsidan ger en fortsatt passagekontroll med öppning via kodmedia.

 

 

Artikel nr. Beskrivning
ST280-AE 7MMRättvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST280-AE 9MM Rättvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och Fas 981
ST280-CE 10MM Rättvänd funktion 24 V DC – Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST280-CE 12MM Rättvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST280-BE 7MM Rättvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST280-BE 9MM Rättvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och Fas 981
ST280-DE 10MM Rättvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST280-DE 12MM Rättvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST281-AE 7MM Omvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST281-AE 9MM Omvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och Fas 981
ST281-CE 10MM Omvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST281-CE 12MM Omvänd funktion 24 V DC - Vänster - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
ST281-BE 7MM Omvänd funktion 24V DC - Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 7 mm bred hakregel
ST281-BE 9MM Omvänd funktion 24V DC - Höger - Anpassad för låshus Connect-serien med 9 mm bred hakregel och Fas 981
ST281-DE 10MM Omvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 10 mm bred regel
ST281-DE 12MM Omvänd funktion 24 V DC - Höger - Anpassad för låshus Modul-serien med 12 mm bred regel
image

Referens

"STEP-låsen ger oss hög driftsäkerhet, ett måste för sjukhus- dörrar med hög öppningsfrekvens!"
- Peter Lundgren, tekniker passersystem på landstingsservice fastighetsdrift kalmar