Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

När det måste fungera

1974 grundade Jan Stendal företaget Stendals El AB. Han hade sett ett behov av att stärka säkerheten i Sveriges gruvindustri, där grindarna mellan gruvgångarna och hisschaktet stod helt olåsta eller endast reglade med en enkel hasp. För gruvarbetarna innebar detta en risk att i mörkret råka falla rakt ner i gruvans hisschakt.

Jans far Karl-Emil arbetade på den här tiden på ASEA, men lämnade sin anställning för att arbeta tillsammans med sin son. De fick snabbt ett uppdrag av Grängesbergs gruva och började konstruera en lösning som skulle se till att grinden automatiskt var låst när hissen inte stod i gruvgångens öppning. Snart kunde de presentera företagets första ellås, STEP 1.

Fler lås togs fram och de rejäla konstruktionerna blev snabbt populära. Många gruvor i Bergslagen, Norrland och även utomlands driftsattes och automatiserades med teknik från Stendals El AB. Samtidigt lades även grunden till de värderingar som kännetecknar företaget än idag, alltid högsta funktionalitet och driftsäkerhet. Faktorer som kunde vara livsavgörande i gruvan.

Fler användningsområden upptäcks

Av en händelse fick Igelfors bruk höra talas om Stendals El AB. De saknade ett elektriskt lås till sina industriportar, men STEP 1 visade sig vara alldeles för kraftigt. Då utvecklades STEP 4, ett lås speciellt anpassat för den här typen av takskjutportar. Det stora genombrottet för det nya låset kom dock först när ASG (nuvarande DHL) valde att installera 144 stycken STEP 4 i sina terminalportar i Västberga, Stockholm.  

Ny inriktning: lås till säkerhets- och utrymningsdörrar 

Ungefär vid den tiden valde Karl-Emil att gå i pension och företaget började byta inriktning från gruvindustrin till säkerhetsbranschen. En produkt som inte fanns på marknaden var ett lås som både kunde stänga ute obehöriga och samtidigt fungera som utrymningsdörr. I brist på tekniska lösningar blockerades många dörrar för att obehöriga inte skulle ta sig, något som kunde få ödesdigra konsekvenser. Den stora diskoteksbranden i Göteborg 1998 blev ett tragiskt exempel då 60 ungdomar miste livet just på grund av att utrymningsvägarna var blockerade.

Detta förändrade synen på utrymning i Sverige, nu behövdes produkter som verkligen kunde hantera den här typen av kravkombinationer. Som svar på efterfrågan presenterades rejäla STEP 15 och STEP 18, företagets första elektriska slutbleck. Dessa lås klarade inte bara intrångskraven och utrymningskraven, utan uppfyllde samtidigt den höga kvalitet som produkterna nere i gruvorna krävde.

Säkerhet är lika aktuellt nu som då 

Under 2000-talet kom Jans söner, Fredrik, Olov och David in i företaget och samtidigt började utvecklingen att gå mot att producera elslutbleck för alla typer av dörrmiljöer. Dagens dörrar ställer än högre krav då de även ska kunna stå emot brand, öka tillgängligheten och vara driftsäkra. Tack vare ett brett och flexibelt produktsortiment är Stendals El AB idag en av de marknadsledande aktörerna i branschen. Idag kan produkterna lösa alla tänkbara krav och behov, även sådana som tidigare har varit svåra att kombinera.

Devisen ”när det måste fungera”, är ett motto som i allra högsta grad är lika betydelsefull idag som i gruvorna på 70-talet. Vi tummar aldrig på funktionaliteten eller driftsäkerheten.

2004 - Flytt från centrala Västerås till större lokaler på Hässlö, strax öster om stadskärnan.

2014 - Fredrik Stendal blir VD och driver företaget tillsammans med sina bröder Olov Stendal och David Stendal.

2016 - Den nya moderna produktionsanläggningen står färdig. Anläggningens 1400 nya kvadratmeter är anpassad för att skapa effektiva flöden för produktion, lager och logistik.

2016 - Stendals El AB utsågs till årets säkerhetsföretag i årets Security Awards. Det är säkerhetsbranschens stora pris som delas ut till företag som inspirerar branschen, står för nytänkande och har en god lönsamhet och tillväxt.

2018 - STEP eltryckeslås introducerades i sortimentet.

2018 - StepLock Norway AS etablerades i Norge.