Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Långsiktig hållbarhet

Stendals El AB:s vision är att skapa en hållbar verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete där vi ska sträva efter att hela tiden flytta fram gränserna för våra mål. Genom miljöhänsyn, socialt ansvar och god lönsamhet vill vi skapa ett långsiktigt hållbart företag, ur alla perspektiv.

Social hållbarhet

  • Vi ska bidra till ett samhälle där människor känner sig säkra och trygga.
  • Vi ska vara lättillgängliga att nå och ska säkerställa rätt lösning till rätt kund.
  • Vi ska se till att våra medarbetare känner trygghet, glädje och säkerhet på arbetsplatsen samt stäva efter jämlikhet och mångfald.

Vår verksamhet och våra produkter ska bidra till social håll­barhet både i samhället, till våra kunder och sam­arbetspartners och givetvis våra medarbetare.

Ekologisk hållbarhet

  • Vi ska effektivisera användningen av energi och naturresurser.
  • Vi ska effektivisera materialval, sortering och återvinning.
  • Vi ska minimera mängden utsläpp av fossil koldioxid och andra skadliga ämnen

Vi ska också arbeta för att i möjligaste mån välja leverantörer och samarbetsparters som tar miljöhänsyn. Materialval vid tillverkning av produkter och förpackningar ska hålla högsta kvalitet till lägsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

På vårt huvudkontor med produktionsanläggning i Västerås ska all energi komma från förnybara källor och vi ska vid upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt välja varor som är märkta med några av de vanligaste miljömärkningarna. Vårt tryckeri och vårt kontorspapper ska vara FCS- och/eller PEFC-certifierade.

Miljöbedömningssystem

Många av våra produkter är bedömda i olika miljöbedömningssystem, exempelvis i SundaHus och Byggvarubedömningen. Det gör att kunderna enkelt kan jämföra liknande produkter, göra medvetna val och på så sätt ges möjlighet att minska sin egen miljöbelastning. Att produkterna har en hög kvalitet ger dem en lång livslängd vilket också är ett sätt att minska miljöpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet

  • Vi ska skapa en balanserad och långsiktig ekonomisk tillväxt, utan att slita på människor eller naturresurser.

Arbetet ska bidra till ökad tillväxt i samhället genom att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och en ökad konkurrenskraft inom vår bransch, samtidigt som vi ska säkerställa kundernas behov och de anställdas trivsel.

Producera resurssnålt

Som tillverkande företag är det viktigt att effektivisera resursanvändningen. Genom att vara sparsam med material och energi, aktivt arbeta med återvinning och återanvändning samt sträva efter nya, effektiva metoder ska vi sikta på att producera resurssnålt utan att för den sakens skull förlora i kvalitet.

Produkternas livscykelkostnad

Ekonomisk hållbarhet innebär också att vi kan erbjuda produkter till rimliga priser. Vi ser då inte bara till inköpspriset, utan hela kundens kostnad för en produkt.